Regulamin zamówień tortów i dekoracji w Pracowni Lukrowe Fantazje

 

 1. Zamówienia odbywają się poprzez kontakt mailowy na adres lukrowefantazje@tlen.pl Wyceny dokonujemy maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wiadomości.
 2.  Zamawiający po zaakceptowaniu warunków i wyceny zobowiązany jest do wpłacenia zadatku, w ustalonej wysokości, w ciągu 3 dni roboczych na numer konta:
  Lukrowe Fantazje s.c.
  mBank 37 1140 2004 0000 3202 7526 9400
 3. Tylko wpłacenie zadatku, w ustalonym czasie, daje zamawiającemu gwarancję wykonania zamówienia w umówionym terminie. Nie dokonanie wpłaty zadatku traktujemy jako rezygnację z zamówienia.
 4. W przypadku wprowadzenia zmian w projekcie dokonujemy nowej kalkulacji ceny.
 5. Pracownia czynna jest nieregularnie. Godzina odbioru ustalana jest indywidualnie z zamawiającym. Jakiekolwiek zmiany godziny odbioru należy ustalić i zgłosić. Nie stawienie się po odbiór w wyznaczonym czasie, traktujemy jako rezygnację z zamówienia. Chyba, że wcześniej nastąpi kontakt z informacją o zmianach.
 6. W przypadku, gdy zamawiający nie stawi się po odbiór zamówienia tym samym zgadza się na utratę wpłaconego zadatku.
 7. Torty stworzone w stylu angielskim wymagają szczególnych warunków przechowywania – w temperaturze około 4– 5 ° C w możliwie jak najmniejszej wilgotności.
 8. Dekoracje ze względu na swoją kruchość muszą być przewożone z największą ostrożnością. Należy przechowywać je w suchym chłodnym i nie nasłonecznionym miejscu.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego przechowywania lub transportowania tortu, czy też innych artykułów stworzonych w naszej pracowni.
 10. Odbierając tort (lub inny artykuł z naszej pracowni) zamawiający akceptuje jego wygląd zewnętrzny oraz jakość wykonania. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zewnętrznego wyglądu tortu, należy je zgłosić w chwili odbioru.
 11. W razie wątpliwości co do jakości wewnętrznej (pomyłka w smaku tortu, itp) należy zgłosić zgłosić reklamację w dniu odbioru zamówienia. Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest dokonanie zwrotu zamówienia, które jest przedmiotem reklamacji. Ze względu na delikatny charakter zamówienia, reklamacje rozpatrujemy od razu w chwili otrzymania zgłoszenia.
 12. Dekoracje oraz jej elementy wykonane są z plastycznych mas cukrowych, może się zdarzyć że dekoracja zawiera w sobie elementy nie spożywcze które są niezbędne do wykonania tortu lub figurki, wtedy zamawiający jest informowany o tym fakcie.
 13. Dokonując rezerwacji, zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu i zaakceptować jego warunki.

 

Pracownia tortów artystycznych Lukrowe Fantazje – torty dla dzieci, na zamówienie, okazjonalne Warszawa