LUKROWE FANTAZJE
P
racownia Tortów Artystycznych

Lokal czynny jest nieregularnie - w zależności od ilości zamówień na dany dzień.

Zamówienia przyjmujemy droga mailową:

lukrowefantazje@tlen.pl

Informacji udzielamy też pod numerem telefonu:

53-53-53-416

 Adres pracowni: ul. Twarda 60a, Warszawa

(wjazd od ulicy twardej 54, wejście w budynku obok przedszkola)Dołącz do naszych fanów na Facebook'u!

Regulamin zamówień tortów i dekoracji w Pracowni Lukrowe Fantazje

1. Zamówienia odbywają się poprzez kontakt mailowy na adres lukrowefantazje@tlen.pl Wyceny dokonujemy maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wiadomości.

2. Zamawiający po zaakceptowaniu warunków i wyceny zobowiązany jest do wpłacenia zadatku, w ustalonej wysokości, w ciągu 3 dni roboczych na numer konta :
Lukrowe fantazje s.c.
mbank
37 1140 2004 0000 3202 7526 9400

3. Tylko wpłacenie zadatku, w ustalonym czasie, daje zamawiającemu gwarancję wykonania zamówienia w umówionym terminie. Nie dokonanie wpłaty zadatku traktujemy jako rezygnację z zamówienia.

4. W przypadku wprowadzenia zmian w projekcie dokonujemy nowej kalkulacji ceny.

5. Pracownia czynna jest nieregularnie. Godzina odbioru ustalana jest indywidualnie z zamawiającym. Jakiekolwiek zmiany godziny odbioru należy ustalić i zgłosić. Nie stawienie się po odbiór w wyznaczonym czasie, traktujemy jako rezygnację z zamówienia. Chyba, że wcześniej nastąpi kontakt z informacją o zmianach.

6. W przypadku, gdy zamawiający nie stawi się po odbiór zamówienia tym samym zgadza się na utratę wpłaconego zadatku.

7. Torty stworzone w stylu angielskim wymagają szczególnych warunków przechowywania – w temperaturze około 4– 5 ° C w możliwie jak najmniejszej wilgotności.

8. Dekoracje ze względu na swoją kruchość muszą być przewożone z największą ostrożnością. Należy przechowywać je w suchym chłodnym i nie nasłonecznionym miejscu.

9. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego przechowywania lub transportowania tortu, czy też innych artykułów stworzonych w naszej pracowni.

10. Odbierając tort (lub inny artykuł z naszej pracowni) zamawiający akceptuje jego wygląd zewnętrzny oraz jakość wykonania. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zewnętrznego wyglądu tortu, należy je zgłosić w chwili odbioru.

11. W razie wątpliwości co do jakości wewnętrznej (pomyłka w smaku tortu, itp) należy zgłosić zgłosić reklamację w dniu odbioru zamówienia. Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest dokonanie zwrotu zamówienia, które jest przedmiotem reklamacji. Ze względu na delikatny charakter zamówienia, reklamacje rozpatrujemy od razu w chwili otrzymania zgłoszenia.

12. Dekoracje oraz jej elementy wykonane są z plastycznych mas cukrowych, może się zdarzyć że dekoracja zawiera w sobie elementy nie spożywcze które są niezbędne do wykonania tortu lub figurki, wtedy zamawiający jest informowany o tym fakcie.

13. Dokonując rezerwacji, zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu i zaakceptować jego warunki.